Resultaten uit het verleden en aanpak maatwerk

Voor een echtpaar met een vermogen van ± € 1,5 miljoen en een levensverwachting van de langstlevende van 15 jaar resulteert ons advies in een besparing op (erf)belasting van ±€ 158.000,- en een groei van de nalatenschap, inclusief schenkingen van ± € 918.000,- (op basis van levensverwachting).

Voor een ZZP’er met partner met een vermogen van ± € 363.000 en een levensverwachting van de langstlevende van meer dan 30 jaar resulteert ons advies in een groei van het vermogen op de pensioendatum van ± € 105.000,- en een groei van de nalatenschap van ± € 766.000,- (op basis van levensverwachting). Het traject van successieplanning is in behandeling.

Voor een ZZP’er van 42 jaar en een vermogen van ± € 17.000,- is de verwachtte vermogensgroei na 10 jaar ± € 72.000,- naar aanleiding van maatregelen ten gevolge van de financiële planning.

Aandachtspunten maatwerk

Bij het maken van een financiële planning en een successieplanning houden wij altijd minimaal rekening met de volgende onderwerpen:

Inkomsten en uitgaven (ontwikkeling, inflatie, verwachtingen, plannen, vakantie, etc.)

Belasting (tarieven, vrijstellingen, fiscaal partnerschap, etc.)

  • Inkomstenbelasting (box 1, box 2 & box 3)
  • Erfbelasting
  • Schenkingsbelasting
  • Toeslagen
  • Premies
  • Overdrachtsbelasting

Pensioen (levensverzekering, pensioensparen, AOW, banksparen, fiscale regels, stamrecht, langer doorwerken, eerder stoppen, etc.)

Hypotheek (aflossen, rente, aftrekbaarheid, etc.)

Vermogensbeheer (sparen, beleggen, obligaties, fiscale regels, etc.)

Langer doorwerken/bijverdienen

Erfenis & schenken (vrijstellingen, voorwaarden, legaten, onterven/uitsluiting, opeisbaarheid, legitieme portie, goede doelen, waardering onroerende goederen, etc.)

Extra kosten om maatregelen te treffen (testament, hypotheek, vermogensbeheerder, (ons) financieel advies, etc.)

De Bie & Oort

De Bie & Oort – Financiële Raadgevers zijn gespecialiseerd in de combinatie  financiële planning en successieplanning, in de vorm van maatwerk.

Contactinformatie

Bosdrift 16
1215AL Hilversum

Gerben Oort: 06 123 32 987

Frans Oort: 06 20 41 41 91

info@debieenoort.nl