Maatwerk in financiële planning & successieplanning

Erfbelasting is toch dubbel belasting betalen

Successiebelasting, officieel erfbelasting genoemd, wordt ervaren als een oneerlijke belasting. Immers over het vergaarde vermogen is bij al verwerving inkomstenbelasting box 1 betaald en het fictieve rendement in box 3 roomt ook nog eens een (onevenredig) deel van het rendement af. Als er dan toch vermogen resteert, is nogmaals schenkingsbelasting en/of erfbelasting verschuldigd.

Natuurlijk, deze belasting is afhankelijk van de relatie tussen ontvanger, de schenker/erflater en de waarde van de erfenis, maar toch blijft het gevoel van belasting op belasting. Zoiets als BTW over accijns bij benzine en rookwaren.

De erfbelasting loopt op tot 20% bij de kinderen en partner, maar kan zelfs oplopen tot 40%!

De Bie & Oort – Financiële Raadgevers zijn gespecialiseerd in de combinatie financiële planning en successieplanning, in de vorm van maatwerk.

Wij maken in eerste instantie een financiële planning, zodat u de financiën beter kunt besturen/beheersen. Als er aanleiding (besparingsmogelijkheden) is adviseren we een successieplanning. Een successieplanning zonder financiële planning is onmogelijk, een successieplanning zonder besparingen op erfbelasting is doelloos.

Geen commerciële verhalen, de klinkende resultaten spreken voor zich.

De kracht van onze financiële- & successieplanning is gelegen in het maatwerk en ons grote netwerk van specialisten, die met ons samenwerken. Daarbij moet u denken aan: vermogensbeheerders – banken – (levens)verzekeraars – fiscaal juristen – belastingadviseurs – notarissen – accountants – administratie kantoren – hypotheek adviseurs – etcetera.

Maatwerk

Wij rekenen op individuele basis de financiële toekomst door, dat noemen we maatwerk.

Maatwerk wil zeggen dat, met gebruik van onze ervaring en ontwikkelde tools, op individuele basis een planning wordt ontwikkeld, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. In de financiële planning wordt juist de combinatie van verschillende specialistische oplossingen en de wederzijdse invloeden daarvan, doorgerekend. In de successieplanning wordt de combinatie van schenkingsbelasting en erfbelasting geoptimaliseerd.

Alles om het vermogen en de nalatenschap te optimaliseren onder de voorwaarde dat de erflater geen financiële beperkingen zal ondervinden en zijn/haar wensen worden gerespecteerd. Voor een overzicht van de gehanteerde aandachtspunten zie de resultaten en aandachtspunten.

Een (twee)jaarlijkse review op basis van de aangifte inkomstenbelasting behoort tot de standaard dienstverlening, die wij begroten op ± 2 uur.

In de basis is een financiële planning gericht op het vergroten van het vermogen door maatregelen te nemen om belasting te ontgaan en het rendement te verhogen. De basis van successieplanning is besparing op erfbelasting en box 3 door bij leven te schenken. Bijkomend voordeel is dat de erfgenamen eerder kunnen profiteren van de “erfenis” en schenken bij leven (met warme hand) is “leuker” dan erven.

Contactinformatie

Bosdrift 16
1215AL Hilversum

Gerben Oort: 06 123 32 987

Frans Oort: 06 20 41 41 91

info@debieenoort.nl